Podatki o podjetju

UZIN UTZ SLOVENIJA d.o.o.

Kajakaška cesta 30
1211 Ljubljana Šmartno

Telefon:
+386 1 5110 200

Telefaks prodaja:
+386 1 5116 290

Telefaks uprava:
+386 1 5116 275

Telefaks nabava:
+386 1 5110 226

Elektronska pošta:
si@ uzin-utz.com

Zakoniti zastopniki:
Heinz Leibengut, direktor
Uwe Miess, prokurist
Matjaž Rihtaršič, prokurist

Registracija:
Registrirano pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, št. vložka 1/04931/00

Višina osnovnega kapitala:
46.712 EUR

Matična številka:
5334420

ID:
SI24696811