Strokovno znanje

Znanje o izdelkih danes še zdaleč ne zadostuje več za izpolnitev vseh želja naročnikov. Za izvajalce je nujno potrebno temeljito znanje s celotnega področja gradbeništva (zahteve in predpisi). Poleg tehničnega znanja, je potrebno poznavanje zahtev in priporočil iz varstva pri delu ter varovanja okolja. Pri delu je potrebno dosledno upoštevati veljavno nacionalno zakonodajo.