mla headings and subheadings business plan pro free research paper on buying behaviour of consumer writing assignments service thesis statement can money buy happiness financial plan of a business
 
 

EMICODE

Tudi t. i. izdelki brez vsebnosti topil lahko še vedno vsebujejo manjše količine težko hlapljivih snovi, ki jih postopno oddajajo v okolico (emisije HOS = hlapljive organske spojine) in ki so v okolici tudi zaznavne in dokazljive.

Primer so terpeni iz lepljivih drevesnih smol. Koncentracije teh snovi so praviloma izredno majhne in že običajno zračenje zadošča za vzdrževanje popolnoma neoporečne ravni teh koncentracij.

Da bi emisijske lastnosti izdelkov lahko zanesljivo opisali, je registrirano združenje GEV (združenje Materiali za polaganje z nadzorom emisij e. V., PF 230169, 40087 Düsseldorf) leta 1997 uvedlo sistem klasificiranja pod oznako EMICODE.

Sistem EMICODE je razdeljen na osnovi strogo definirane GEV-metode preverjanja (zbornica za preverjanje emisij) in GEV-kriterijev razvrščanja v naslednje 3 emisijske razrede:

  • EMICODE EC 1     zelo nizkoemisijsko
  • EMICODE EC 2     nizkoemisijsko
  • EMICODE EC 3     ni nizkoemisijsko

Pri tem je pomemben predvsem najboljši emisijski razred EMICODE EC 1. Skupne mejne vrednosti HOS (hlapljivih organskih spojin) za ta razred so definirane, kot sledi (stanje 11/2004):

  • EMICODE EC 1     za predpremaze < 100 µg/m³
  • EMICODE EC 1     za izravnalne mase < 200 µg/m³
  • EMICODE EC 1     za lepila < 500 µg/m³