GISCODE

GISCODE je prostovoljen sistem klasificiranja, ki so ga leta 1993 medsebojno uskladili proizvajalci materialov in gradbene panožne organizacije (GISBAU). Sistem klasificiranja je namenjen razlikovanju produktnih skupin z določenimi skupnimi nevarnimi lastnostmi. Usmerjen je izključno v varstvo pri delu in se v nadaljnjih poglavjih navezuje na 4 produktne kategorije Tehničnih pravil za nevarne snovi (TRGS 610). GISCODE trenutno obsega predpremaze, lepila za talne obloge in parket, epoksi smole in izdelke z vsebnostjo cementa.

GISCODE

Sistem klasificiranja na gradbeno-kemijske produktne skupine po kriterijih varstva pri delu.

Področje veljavnosti: predpremazi, lepila za talne obloge in parket, epoksi smole in izdelki z vsebnostjo cementa.

Stanje: 04/1999

D 1 brez vsebnosti topil disperzijska lepila/predpremazi
D 2 nizka vsebnost topil disperzijska lepila/predpremazi, brez vsebnosti aromatov
D 3 nizka vsebnost topil disperzijska lepila/predpremazi, brez vsebnosti toluola
D 4 nizka vsebnost topil disperzijska lepila/predpremazi, z vsebnostjo toluola
D 5 z vsebnostjo topil disperzijska lepila/predpremazi, brez vsebnosti aromatov
D 6 z vsebnostjo topil disperzijska lepila/predpremazi, brez vsebnosti toluola
D 7 z vsebnostjo topil disperzijska lepila/predpremazi, z vsebnostjo toluola
     
S 1 visoka vsebnost topil lepila/predpremazi, brez vsebnosti aromatov in metanola
S 2 visoka vsebnost topil lepila/predpremazi, brez vsebnosti toluola in metanola
S 3 visoka vsebnost topil lepila/predpremazi, brez vsebnosti aromatov
S 4 visoka vsebnost topil lepila/predpremazi, brez vsebnosti metanola
S 5 visoka vsebnost topil lepila/predpremazi, brez toluola, z vsebnostjo metanola
S 6 visoka vsebnost topil lepila/predpremazi, z vsebnostjo toluola
     
RE 0 brez vsebnosti topil disperzije na osnovi epoksi smole
RE 1 brez vsebnosti topil lepila na osnovi epoksi smole/predpremazi
RE 2 nizka vsebnost topil lepila na osnovi epoksi smole/predpremazi
RE 3 z vsebnostjo topil lepila na osnovi epoksi smole/predpremazi
     
RU 1 brez vsebnosti topil poliuretanska lepila/predpremazi
RU 2 nizka vsebnost topil poliuretanska lepila/predpremazi
RU 3 z vsebnostjo topil poliuretanska lepila/predpremazi
RU 4 visoka vsebnost topil poliuretanska lepila/predpremazi
     
ZP 1 nizka vsebnost kromatov izdelki z vsebnostjo cementa
ZP 2 ne nizka vsebnost kromatov izdelki z vsebnostjo cementa

 

GISCODE je informacijski sistem o skupinah, ki sta ga v skupnem sodelovanju izdelali Tehnična komisija za gradbena lepila (TKB) in Delovna skupnost gradbene panožne organizacije (GISBAU). Razvrstitev po GISCODE, na primer na embalaži, etiketah, tehničnih listih in varnostnih listih, prostovoljno izvajajo predvsem podjetja, ki so člani Industrijskega združenja za lepila. Za vse produktne skupine z GISCODE klasifikacijo so pri organizacijah za gradbeno dejavnost na voljo ustrezne informacije o produktnih skupinah in vzorčna navodila za uporabo.