Reaktivne smole in tehnični pravilnik za nevarne snovi TRGS 610

Skoraj vse reaktivne smole, kot so npr. poliuretanske in epoksi smole, so nevarne snovi. Za razliko od izdelkov z vsebnostjo topil je izdelke na osnovi reaktivnih smol brez vsebnosti topil praviloma možno vgrajevati pri povsem običajnem zračenju delovnih prostorov, ne da bi bile pri tem prekoračene mejne vrednosti za kakovost zraka.

Drži tudi, da tekoče komponente reaktivne smole pri neskrbnem ravnanju ali pri posebno občutljivih osebah povzročijo preobčutljivost ali alergije.

Pri epoksi smolah velja opozorilo za obe komponenti, pri poliuretanskih smolah pa samo za komponento trdilca. Reaktivne smole v tekočem, še nestrjenem stanju, ne smejo priti v stik z očesno sluznico ali kožo.

Pri delu je priporočljivo uporabljati zaščitno kremo za roke in zaščitne rokavice, za redkotekoče izdelke pa tudi zaščitna očala. Vsa opozorila o nevarnostih in varnostne oznake je treba obvezno upoštevati. V strjenem stanju so reaktivne smole popolnoma neoporečne.