Tehnični pravilnik za nevarne snovi TRGS 613

Nadomestni materiali, nadomestni postopki in omejitve uporabe za cemente z vsebnostjo kromatov in pripravke z vsebnostjo kromatov, cementa.

Cement in izdelki z vsebnostjo cementa reagirajo v stiku z vlago zelo alkalno (učinek luga). Pri stiku s kožo ali očmi lahko povzročijo draženje ali razjede. Portlandski cementi lahko poleg tega vsebujejo še sledi topnih soli kromatov (VI). Ta kromat velja za povzročitelja določene kožne alergije, t. i. zidarske srbečice.

Tehnični pravilnik TRGS 613 deli cemente in izdelke z vsebnostjo cementa v naslednji  2 kategoriji:

 

  • nizka vsebnost kromatov               < 2 mL/L topnih kromatov
  • ne nizka vsebnost kromatov          > 2 mL/L topnih kromatov

Tehnični pravilnik TRGS 613 priporoča uporabo izdelkov z nizko vsebnostjo kromatov. Z najnovejšo izdajo Uredbe o nevarnih snoveh je bila uporaba cementov in cementnih izdelkov z ne nizko vsebnostjo kromatov celo prepovedana. Vsi cementni izdelki codex ustrezajo predpisom Uredbe o nevarnih snoveh in Pravilnika TRGS 613 ter nosijo oznako »nizka vsebnost kromatov po TRGS 613"/GISCODE ZP 1.