mba admission essay services guide american dream thesis help examples of good creative writing scientific writing phd thesis master thesis on credit risk management calculus assignment help get help writing papers mike thesis defense phd comic
 
 

Skupina Unihem

V Unihemu smo se v letu 1995 začeli ponovno vračati na trge nekdanje skupne države, kjer smo bili prisotni že pred osamosvojitvijo Slovenije. Poseben mejnik predstavlja leto 2000, ko smo na Hrvaškem ustanovili podjetje Unikem d.o.o., leto kasneje predstavništvo Unihem d.o.o. za Bosno in Hercegovino, leta 2002 pa podjetje Unihem Trading d.o.o. za področje Srbije. Zaradi širitve tržišča je bilo v naslednjem letu potrebno povečati proizvodne kapacitete in razširiti skladiščne prostore v matičnem podjetju.

Predstavništva in hčerinska podjetja: